System informatyczny dla PKW

Nasza propozycja na Twitterze jest jak najbardziej poważna i realna.

Mamy świadomość jaka jest lub może być złożoność takiego systemu. Tworzymy oprogramowanie obsługujące w każdej chwili więcej użytkowników, niż wymaga tego system wyborczy tego jednego kluczowego dnia.

Podzielając wiele opinii, zakładamy, że to powinien być OTWARTY system. Tego rodzaju projekt, aby szanse na jego powodzenie były większe, potrzebuje wsparcia firm. Już widać, że nie bylibyśmy jedyni.

Jesteśmy zdania, że Prawo Zamówień Publicznych nie stoi na przeszkodzie takiej inicjatywie, bo projekt nie musi (nawet nie może) być realizowany na zamówienie. Oprogramowanie może powstać jako domena publiczna, czyli TouK jak i inni twórcy, którzy dołączyliby do projektu, zrzekną się majątkowych praw autorskich. PKW mogłaby następnie zorganizować przetarg na samo wdrożenie takiego oprogramowania i jego asystę techniczną przez te średnio kilka dni w roku.

You May Also Like

Agile By Example w wersji lightAgile By Example in light version

Mamy propozycje dla wszystkich tych, którzy nie mogą doczekać się pełnowymiarowej konferencji Agile By Example. W najbliższą sobotę w Warszawie możecie wysuchać kilku interesujących prezentacji i przedyskutować bieżące problemy podczas Agile By Example Light. Jest to trwające pół dnia wydarzenie, które gromadzi agile'ową społeczność i wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na tematy związane ze zwinnym prowadzeniem projektów. Rejestracja jest wciąż otwarta.We have a proposal for all of you who can not wait for full-sized Agile By Example conference. This Saturday in Warsaw you can listen about agile and disscuss some problems during Agile by Example Light, which is a half-day event gathering „agile” community and all people wanting to increase their knowledge in the subject. Registration is still open.