Scalar – będziemy tam z ofertą pracy dla WasScalar – we’ll be there with a job offer for you

Już w najbliższą sobotę – Scalar – bezpłatna konferencja dla wszystkich zainteresowanych Scalą. TouK ma przyjemność być jednym ze sponsorów wydarzenia. Podczas przerw będziemy rozglądać się za młodszym developerem Scali, więc jeśli jesteś zainteresowany pracą, wypatruj ludzi z TouK.

Ważne: Osoba, której szukamy, powinna być również zaznajomiona z Javą. W zamian oferujemy m.in. możliwość nauki od bardziej doświadczonych członków zespołu i wynagrodzenie w przedziale 4–7,8 tys.+VAT.

Scalar – 5 kwietnia, Biblioteka Narodowa, aleja Niepodległości 213, wejście A

This Saturday – Scalar – a free conference for funs and enthusiast of Scala. TouK has a pleasure to co-sponsor the event. During breaks we’ll also look out for a junior Scala developers, so if you’re interested, look out for TouK people.

Important: The person, we’re looking for, should be also familiar with Java. In exchange we offer an opportunity to learn from more experienced team members and a salary in a range of 4 to 7,8 thous. PLN+VAT.

Scalar – 5 April, National Library (Biblioteka Narodowa), aleja Niepodległości 213, entrance A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.