Dziękujemy za twitowanie na dobroczynny celThanks for tweeting 4 charity

Zakończyliśmy akcję „Twit Vendors for charity” – dziękujemy, że się przyłączyliście! Razem przekazaliśmy 1000 PLN na fundusz konferencji 33rd Degree 4 charity. W sumie podczas imprezy zebrane zostało14059,54 PLN, które powędruje do potrzebujących.Our action „Twit Vendors 4 charity” is over – thank you for being a part of it! Together we donated a total of 1000 PLN to the 33rd Degree 4 charity conference. All the donations made during the event raised 14059,54 PLN for people in need.

Zakończyliśmy akcję „Twit Vendors for charity” – dziękujemy, że się przyłączyliście! Razem przekazaliśmy 1000 PLN na fundusz konferencji

33rd Degree 4 charity.  W sumie podczas imprezy zebrane zostało 14059,54 PLN, które powędruje do potrzebujących. Większość pieniędzy (9450 PLN) została zebrana podczas rejestracji na konferencję (to uczestnicy sami decydowali, jaką kwotą chcą pomóc). Reszta to wpływy ze sprzedaży książek, koszulek, itp. oraz z naszej akcji na Twitterze. Płaciliśmy 5,12 PLN za każdy twit z linkiem do filmu „Dostawcy”. Całość wesprze podopiecznych fundacji „Szlachetna Paczka” i “Mam Marzenie“. W konferencji wzięło udział 160 uczestników: developerów i sponsorów. Dziękujemy organizatorowi, Grzegorzowi Dudzie, za szerzenie idei dobroczynności. Potrafił pozyskać do niej developerów. Wiedząc, że mają wielką potrzebę rozwoju, po prostu zrobił dla nich pasjonującą konferencję, a  przy okazji stworzył możliwość bycia szczodrym. Czekamy na kolejną edycję konferencji w przyszłym roku.

Our action „Tweet  Vendors 4 charity” is over – thank you for being a part of it! Together we donated a total of 1000 PLN to

the 33rd Degree 4 charity conference. All the donations made during the event raised 14059,54 PLN for people in need. Most of the  money (9450 PLN) was collected as voluntary registration fees.  The rest came from the sale of books, t-shirts, etc. and from our action on Twitter. We’ve donated 5,12 for each twit with a link to the „Vendors” movie. All the money went to the following foundations: ‘Noble Box’ (Szlachetna Paczka) and ‘I have a dream’ (Mam Marzenie). The conference was attended by 160 participants: dvelopers and sponsors. Thanks to Grzegorz Duda, the organizer of 33rd Degree conference, for spreading the idea of charity. He was able to win dvelopers over. Knowing that they have a great need for learning, he simply gave them an exciting conference and a possibility to be generous. Great job. We’re looking forward for the second edition of the charity conference next year.

You May Also Like