Scrum w Polsce – TouKScrum in Poland – TouK

Nasi koledzy z Fluidcircle opublikowali właśnie studium przypadku opisujące doświadczenia TouK z wykorzystania metodyki Scrum. Wszystko w ramach programu “Scrum w Polsce”.

Sam Fluidcircle pisze o sobie:

Pomagamy naszym klientom działać skuteczniejdzieląc się z nimi wiedzą o organizacji pracy z wykorzystaniem Scrum i innych rozwiązań w duchu agile, wiedzą techniczną: od programowania w środowisku .NET po konfigurację procesu continuous-integration oraz sprawdzonymi technikami efektywności osobistej.

TouK case study regarding Scrum adoption in Polish companies has just been published by our colleagues from Fluidcircle. Thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.