TouK jest w trasieTouK is on tour

Właściwie to Piotr Burdyło jest. Ciężko go zastać w biurze. Wyruszył w swoją “agile’ ową” trasę.Actually, Piotr Burdyło is. It’s difficult to find him in the office. He went on his ‘Agile’ tour.

Właściwie to Piotr Burdyło jest. Ciężko go zastać w biurze. Wyruszył w swoją “agile’ ową” trasę.

Szkocja, Polska, Ukraina. Porusza się na Wschód. I nie przestaje mówić o ” zwinnych” metodykach. JeŚli nie słyszałeś go w Edynburgu (Lean Agile Scotland), możesz to zrobić w Warszawie w czwartek (4 października) podczas konferencji Agile by Example lub w niedzielę (7 października) w Kijowie podczas Agile Eastern Europe.

Actually, Piotr Burdyło is. It’s difficult to find him in the office. He went on his ‘Agile’ tour. Scotland, Poland, Ukraine. He is moving to the East. And he doesn’t stop talking about Agile methods. If you haven’t heard him in Edinburgh at Lean Agile Scotland, you can meet him this Thursday (4th October) in Warsaw at Agile by Example conference or on Sunday (7th October) in Kiev at Agile Eastern Europe conference.

You May Also Like