TouK sponsorem Warsjawa 2011

TouK angażuje się w aktywności Warszawa JUG. W czerwcu sponsorował Confiturę 2011.
Tym razem wsparł Warsjawę, nie tylko finansowo, ale również fundując książki, które zostaną rozlosowane podczas warsztatów.

Warsjawa 2011 już w najbliższą sobotę, 15 X 2011, na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.