Migracja strony kodowej

Ostatnio wystąpił problem z pewną bazą deweloperską, w której nie działały polskie znaki. Sprawdziłem parametry bazy poprzez zapytanie

select d.parameter Dparameter,
    d.value   Dvalue,
    i.value   Ivalue,
    s.value   Svalue
 from nls_database_parameters d, nls_instance_parameters i,
    nls_session_parameters s
 where d.parameter = i.parameter (+)
  and d.parameter = s.parameter (+)
order by 1

ze strony: http://www.databasejournal.com/features/oracle/article.php/3485216/The-Globalization-of-Language-in-Oracle—National-Language-Support.htm

Wartość parametru NLS_CHARACTERSET wskazała, że ustawiona jest zachodnioeuropejska strona kodowa WE8ISO8859P1 czyli ISO 8859-1. Konieczne było jej zmienienie albo na wschodnioeuropejską EE8ISO8859P2 czyli ISO 8859-2, albo na Unicode’ową AL32UTF8. W celu dokonania migracji skorzystałem z instrukcji ze strony http://download.oracle.com/docs/cd/B10500_01/server.920/a96529/ch10.htm

SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP MOUNT;
ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION;
ALTER SYSTEM SET JOB_QUEUE_PROCESSES=0;
ALTER SYSTEM SET AQ_TM_PROCESSES=0;
ALTER DATABASE OPEN;
ALTER DATABASE CHARACTER SET AL32UTF8;
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP;

Wszystkie te operacje musiałem robić na maszynie, na której stała baza. SQL*Plusa uruchomiłem komendą

sqlplus / as sysdba

Pojawiły się dwa problemy wynikłe z faktu, że podczas migracji strony kodowej Oracle nie modyfikuje zapisanych danych a jedynie zmienia swoje ustawienia:

 1. Kodowania WE8ISO8859P1 i EE8ISO8859P2 zawsze używają jednego bajtu na znak podczas gdy AL32UTF8 używa od 1 do 4 bajtów. Jednak
  dotyczy to tylko typów CHAR i VARCHAR. W przypadku ustawionego kodowania wielobajtowego stosowane jest w CLOBach 2-bajtowe kodowanie. Zmiana
  strony kodowej na AL32UTF8 spowodowałaby chaos, ponieważ każda para znaków ISO 8859-1 byłaby traktowana jako jeden znak Unicode. Z tego powodu taka
  konwersja jest niemożliwa. Jedynym sposobem jest migracja strony kodowej poprzez import i export danych, ale ta droga nie została
  udokumentowana.
 2. Możliwe jest tylko zmigrowanie na stronę kodową będącą ścisłym nadzbiorem dotychczasowej. Ten warunek oznacza, że dla każdego ciągu bitów dozwolonego w dotychczasowym kodowaniu – ten ciąg bitów mapuje się na ten sam znak w nowym kodowaniu. 7-bitowe kodowanie US7ASCII spełnia ten warunek w stosunku do EE8ISO8859P2 i AL32UTF8, ale WE8ISO8859P1 już nie. Na przykład æ (ae) ma kod E6 w WE8ISO8859P1, ale w AL32UTF8 bajt E6 nie występuje samodzielnie podczas gdy w EE8ISO8859P2 znaku æ nie ma a bajt E6 to ć
  Nie była możliwa migracja z WE8ISO8859P1 na EE8ISO8859P2, więc zmieniłem jako SYS ustawienia Oracle’a:
update sys.props$ set VALUE$='US7ASCII' where NAME='NLS_CHARACTERSET'

Nie polecam tej metody na produkcyjnych bazach, ponieważ zmienianie systemowych ustawień bywa niebezpieczne. Miałem jednak backup bazy, więc zaryzykowałem. Po zmianie wartości w tabeli komenda

ALTER DATABASE CHARACTER SET EE8ISO8859P2;

przeszła bez problemu. Jeśli byłyby jakieś znaki o kodach powyżej 127 to byłyby one wyświetlane jako inne w wielu wypadkach znaki, ale nie było takich przypadków.

You May Also Like

Zabawy zespołowe: ćwiczenie głosu – RYBA!

Ćwiczenie ma za zadanie ośmielić osoby do mówienia głośno i wyraźnie. Ma też pomóc ustawić głos. Bardzo przydatne przy spotkaniach typu stand-up, gdzie "mruki" opowiadają pod nosem, co ostatnio robiły. Z mojego doświadczenia - działa!

Osoby biorące udział w ćwiczeniu stają w okręgu. Wybieramy sobie słówko do powtarzania. Proponowana jest ryba, ale może to być dowolne inne, proste w wymowie słowo.
Prowadzący ustala kierunek i jako pierwszy mówi szeptem ryba. Następnie, kolejne osoby powtarzają rybę, aż do donośnego"RYBA. Jeśli warunki pozwalają, można nawet krzyczeć, ale nie wrzeszczeć, bo wtedy wymowa jest niewyraźna. Po osiągnięciu maksymalnego (w pewnym sensie, ustalonego poziomu), zaczynamy ściszać głos, aż do szeptu. Naturalnie zabawę można powtórzyć dowolną ilość razy.

Jako szept warto przećwiczyć szept aktorski, czyli używanie szeptu, ale głośnego i wyraźnego, bez tembru głosu.

Mając jedno ustalone słowo, fajnie jest potem mobilizować kogoś kto mówi zbyt cicho wołając tylko "ryba!" i wtedy wszystko wiadomo.