Dostęp do MS SQL Servera z poziomu Oracle-a

Ostatnio pojawiła się potrzeba odczytywania z bazy danych w Oracle’u pewnej tabeli z bazy na Microsoft SQL Serverze. Rozwiązaniem było zainstalowanie na maszynie z SQL Serverem tzw. Oracle Transparent Servera czyli programu, który stanowi swego rodzaju opakowanie na nie-Oracle’owy serwer umożliwiający dostęp do niego w bazie Oracle’a poprzez db link.

Poszczególne moduły Oracle Transparent Servera wybierane podczas instalacji są dedykowane do konkretnych baz danych. Potrafią one nawet przetłumaczyć odwołania do części funkcji w zapytaniach i umożliwiają np. wywoływanie z poziomu Oracle-a procedury składowanej w T-SQLu. Oracle Transparent Server można ściągnąć z http://www.oracle.com/technology/software/products/database/oracle10g/htdocs/10201winsoft.html

Opis działania znajduje się np. tutaj: http://oracle-apps-dba.blogspot.com/2008/04/oracle-transparent-gateways-general.html Instrukcje instalacji są na następnej stronie: http://oracle-apps-dba.blogspot.com/2008/04/oracle-transparent-gateway-for-ms-sql_16.html Instrukcje można znaleźć również na: http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=2720049&#2720049

Wystąpiła pewna różnice w stosunku do opisów: większość plików konfiguracyjnych znajdowała się w pliku network\admin a nie tg4msql\admin Dostęp do danych jest powolny – najprostsze zapytanie trwa 4 sekundy. Poprawa wydajności rozwiązania jest jednak osobnym tematem.

You May Also Like

Private fields and methods are not private in groovy

I used to code in Java before I met groovy. Like most of you, groovy attracted me with many enhancements. This was to my surprise to discover that method visibility in groovy is handled different than Java!

Consider this example:

class Person {
private String name
public String surname

private Person() {}

private String signature() { "${name?.substring(0, 1)}. $surname" }

public String toString() { "I am $name $surname" }
}

How is this class interpreted with Java?

  1. Person has private constructor that cannot be accessed
  2. Field "name" is private and cannot be accessed
  3. Method signature() is private and cannot be accessed

Let's see how groovy interpretes Person:

public static void main(String[] args) {
def person = new Person() // constructor is private - compilation error in Java
println(person.toString())

person.@name = 'Mike' // access name field directly - compilation error in Java
println(person.toString())

person.name = 'John' // there is a setter generated by groovy
println(person.toString())

person.@surname = 'Foo' // access surname field directly
println(person.toString())

person.surname = 'Bar' // access auto-generated setter
println(person.toString())

println(person.signature()) // call private method - compilation error in Java
}

I was really astonished by its output:

I am null null
I am Mike null
I am John null
I am John Foo
I am John Bar
J. Bar

As you can see, groovy does not follow visibility directives at all! It treats them as non-existing. Code compiles and executes fine. It's contrary to Java. In Java this code has several errors, pointed out in comments.

I've searched a bit on this topic and it seems that this behaviour is known since version 1.1 and there is a bug report on that: http://jira.codehaus.org/browse/GROOVY-1875. It is not resolved even with groovy 2 release. As Tim Yates mentioned in this Stackoverflow question: "It's not clear if it is a bug or by design". Groovy treats visibility keywords as a hint for a programmer.

I need to keep that lesson in mind next time I want to make some field or method private!