Dostęp do MS Sql Servera z poziomu Oracle’a

Ostatnio pojawiła się potrzeba odczytywania z bazy danych w Oracle’u pewnej tabeli z bazy na Microsoft SQL Serverze. Rozwiązaniem było zainstalowanie na maszynie z SQL Serverem tzw. Oracle Transparent Servera czyli programu, który stanowi swego rodzaju opakowanie na nie-Oracle’owy serwer umożliwiający dostęp do niego w bazie Oracle’a poprzez db link. Poszczególne moduły Oracle Transparent Servera wybierane podczas instalacji są dedykowane do konkretnych baz danych. Potrafią one nawet przetłumaczyć odwołania do części funkcji w zapytaniach i umożliwiają np. wywoływanie z poziomu Oracle’a procedury składowanej w T-SQLu. Oracle Transparent Server można ściągnąć z

http://www.oracle.com/technology/software/products/database/oracle10g/htdocs/10201winsoft.html  Opis działania znajduje się np. tutaj: http://oracle-apps-dba.blogspot.com/2008/04/oracle-transparent-gateways-general.html Instrukcje instalacji są na następnej stronie: http://oracle-apps-dba.blogspot.com/2008/04/oracle-transparent-gateway-for-ms-sql_16.html Instrukcje można znaleźć również na: http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=2720049&#2720049 Wystąpiła pewna różnice w stosunku do opisów: większość plików konfiguracyjnych znajdowała się w pliku network\admin a nie tg4msql\admin Dostęp do danych jest powolny – najprostsze zapytanie trwa 4 sekundy. Poprawa wydajności rozwiązania jest jednak osobnym tematem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.