Dostęp do MS SQL Servera z poziomu Oracle-a

Ostatnio pojawiła się potrzeba odczytywania z bazy danych w Oracle’u pewnej tabeli z bazy na Microsoft SQL Serverze. Rozwiązaniem było zainstalowanie na maszynie z SQL Serverem tzw. Oracle Transparent Servera czyli programu, który stanowi swego rodzaju opakowanie na nie-Oracle’owy serwer umożliwiający dostęp do niego w bazie Oracle’a poprzez db link.

Poszczególne moduły Oracle Transparent Servera wybierane podczas instalacji są dedykowane do konkretnych baz danych. Potrafią one nawet przetłumaczyć odwołania do części funkcji w zapytaniach i umożliwiają np. wywoływanie z poziomu Oracle-a procedury składowanej w T-SQLu. Oracle Transparent Server można ściągnąć z http://www.oracle.com/technology/software/products/database/oracle10g/htdocs/10201winsoft.html

Opis działania znajduje się np. tutaj: http://oracle-apps-dba.blogspot.com/2008/04/oracle-transparent-gateways-general.html Instrukcje instalacji są na następnej stronie: http://oracle-apps-dba.blogspot.com/2008/04/oracle-transparent-gateway-for-ms-sql_16.html Instrukcje można znaleźć również na: http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=2720049&#2720049

Wystąpiła pewna różnice w stosunku do opisów: większość plików konfiguracyjnych znajdowała się w pliku network\admin a nie tg4msql\admin Dostęp do danych jest powolny – najprostsze zapytanie trwa 4 sekundy. Poprawa wydajności rozwiązania jest jednak osobnym tematem.

You May Also Like

Drawing arrows in JavaFX

Some time in the past, I was wondering what's the easiest solution for drawing arrowconnections between shapes. The problem boils down to computing boundary point for given shape, which intersects with connecting line. The solution is not so difficult ...Some time in the past, I was wondering what's the easiest solution for drawing arrowconnections between shapes. The problem boils down to computing boundary point for given shape, which intersects with connecting line. The solution is not so difficult ...

Distributed scans with HBase

HBase is by design a columnar store, that is optimized for random reads. You just ask for a row using rowId as an identifier and you get your data instantaneously. Performing a scan on part or whole table is a completely different thing. First of all, it is sequential. Meaning it is rather slow, because it doesn't use all the RegionServers at the same time. It is implemented that way to realize the contract of Scan command - which has to return results sorted by key. So, how to do this efficiently?HBase is by design a columnar store, that is optimized for random reads. You just ask for a row using rowId as an identifier and you get your data instantaneously. Performing a scan on part or whole table is a completely different thing. First of all, it is sequential. Meaning it is rather slow, because it doesn't use all the RegionServers at the same time. It is implemented that way to realize the contract of Scan command - which has to return results sorted by key. So, how to do this efficiently?