Oracle ODBC dla Windows

Potrzebowałem dostępu do bazy Oracle przez ODBC. Niestety Oracle’owy driver odbc jest inny niż wszystkie :-), bo nie pozwala zdefiniować dostępu do bazy wprost, tylko należy użyć spójnego mechanizmu narzędzi Oracle’owych, definiującego połączenie. Mowa o

TNS (Transparent Network Substrate), co ja bym nazwał definicją połączenia (zamiast Przeźroczystego Substratu Sieciowego ;-)). TNS może pochodzić z kilku źródeł – lokalnego (specjalnego pliku) i globalnego – np. LDAP. Dzięki temu we wszystkich narzędziach bazodanowych Oracle, podajemy tylko nazwę połączenia zamiast każdorazowo określać wszystkie parametry połączenia. Rozwiązanie zmyślne, ale patrząc przez pryzmat problemów z konfiguracją – nieintuicyjne. 

Aby połączyć się przez Oracle ODBC, należy pobrać sterowniki. Ja znalazłem cały pakiet zwany ODAC (Oracle Data Access Component). Po zainstalowaniu należy zdefiniować TNS naszego połączenia. Do tego celu służy plik tnsnames.ora, który zawiera specjalną składnię. Poniżej podstawowa konfiguracja:

my_conn =
 (DESCRIPTION =
   (ADDRESS_LIST =
     (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = moj.serwer.pl)(PORT = 1521))
   )
 (CONNECT_DATA =
   (SERVICE_NAME = sid_uslugi)
 )
)

Ponadto należy poinstruować narzędzia Oracle w jaki sposób ma wyszukiwać definicji połączeń. Mowa tu o kolejności przeszukiwania oraz z których źródeł skorzystać (ww. lokalne i/lub globalne). Ustawiamy to w pliku sqlnet.ora. Tu potrzebujemy tylko:

*NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES) *

Oba pliki należy umieścić w (już istniejącym) katalogu
%KATALOG_INSTALACJI_ODAC%\product\11.2.0\client_1\Network\Admin

Teraz można już korzystać z ODBC. Jeśli mieliście otwarty program korzystający z połączenia, to dla pewności należy go uruchomić ponownie.

You May Also Like