O Javie jutro nad Wisłą

Jeśli jeszcze nie macie planów na sobotę, może zajrzycie na nadwiślański j.Piknik? O 11:00 merytoryczną część imprezy rozpocznie Jakub Nabrdalik z TouK.

Jeśli jeszcze nie macie planów na sobotę, może zajrzycie na nadwiślański j.Piknik? O 11:00 merytoryczną część imprezy rozpocznie Jakub Nabrdalik z TouK.

Apocomito? Czyli jakie problemy rozwiązały mi DDD, CQRS, NoSQL, TDD i inni, a gdzie się kompletnie nie nadają – to temat wystąpienia Jakuba. Z pełną agendą imprezy można zapoznać się na stronie pikniku.  Oprócz uczty dla umysłu, nie zabraknie też strawy dla ciała.

I wykłady, i wspólne grillowanie odbędzie się w Temat Rzeka na plaży obok Mostu Poniatowskiego. Nie bójcie się deszczu, organizatorzy, czyli  Grupa Allegro i Fundacja PROIDEA, podobno zadbali o namioty:)

Wstęp na imprezę jest wolny.

You May Also Like

Zabawy zespołowe: ćwiczenie głosu – RYBA!

Ćwiczenie ma za zadanie ośmielić osoby do mówienia głośno i wyraźnie. Ma też pomóc ustawić głos. Bardzo przydatne przy spotkaniach typu stand-up, gdzie "mruki" opowiadają pod nosem, co ostatnio robiły. Z mojego doświadczenia - działa!

Osoby biorące udział w ćwiczeniu stają w okręgu. Wybieramy sobie słówko do powtarzania. Proponowana jest ryba, ale może to być dowolne inne, proste w wymowie słowo.
Prowadzący ustala kierunek i jako pierwszy mówi szeptem ryba. Następnie, kolejne osoby powtarzają rybę, aż do donośnego"RYBA. Jeśli warunki pozwalają, można nawet krzyczeć, ale nie wrzeszczeć, bo wtedy wymowa jest niewyraźna. Po osiągnięciu maksymalnego (w pewnym sensie, ustalonego poziomu), zaczynamy ściszać głos, aż do szeptu. Naturalnie zabawę można powtórzyć dowolną ilość razy.

Jako szept warto przećwiczyć szept aktorski, czyli używanie szeptu, ale głośnego i wyraźnego, bez tembru głosu.

Mając jedno ustalone słowo, fajnie jest potem mobilizować kogoś kto mówi zbyt cicho wołając tylko "ryba!" i wtedy wszystko wiadomo.

Atom Feeds with Spring MVC

How to add feeds (Atom) to your web application with just two classes?
How about Spring MVC?

Here are my assumptions:
 • you are using Spring framework
 • you have some entity, say “News”, that you want to publish in your feeds
 • your "News" entity has creationDate, title, and shortDescription
 • you have some repository/dao, say "NewsRepository", that will return the news from your database
 • you want to write as little as possible
 • you don't want to format Atom (xml) by hand
You actually do NOT need to use Spring MVC in your application already. If you do, skip to step 3.


Step 1: add Spring MVC dependency to your application
With maven that will be:
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
  <version>3.1.0.RELEASE</version>
</dependency>

Step 2: add Spring MVC DispatcherServlet
With web.xml that would be:
<servlet>
  <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>classpath:spring-mvc.xml</param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
  <url-pattern>/feed</url-pattern>
</servlet-mapping>
Notice, I set the url-pattern to “/feed” which means I don't want Spring MVC to handle any other urls in my app (I'm using a different web framework for the rest of the app). I also give it a brand new contextConfigLocation, where only the mvc configuration is kept.

Remember that, when you add a DispatcherServlet to an app that already has Spring (from ContextLoaderListener for example), your context is inherited from the global one, so you should not create beans that exist there again, or include xml that defines them. Watch out for Spring context getting up twice, and refer to spring or servlet documentation to understand what's happaning.

Step 3. add ROME – a library to handle Atom format
With maven that is:
<dependency>
  <groupId>net.java.dev.rome</groupId>
  <artifactId>rome</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
</dependency>

Step 4. write your very simple controller
@Controller
public class FeedController {
  static final String LAST_UPDATE_VIEW_KEY = "lastUpdate";
  static final String NEWS_VIEW_KEY = "news";
  private NewsRepository newsRepository;
  private String viewName;

  protected FeedController() {} //required by cglib

  public FeedController(NewsRepository newsRepository, String viewName) {
    notNull(newsRepository); hasText(viewName);
    this.newsRepository = newsRepository;
    this.viewName = viewName;
  }

  @RequestMapping(value = "/feed", method = RequestMethod.GET)    
  @Transactional
  public ModelAndView feed() {
    ModelAndView modelAndView = new ModelAndView();
    modelAndView.setViewName(viewName);
    List<News> news = newsRepository.fetchPublished();
    modelAndView.addObject(NEWS_VIEW_KEY, news);
    modelAndView.addObject(LAST_UPDATE_VIEW_KEY, getCreationDateOfTheLast(news));
    return modelAndView;
  }

  private Date getCreationDateOfTheLast(List<News> news) {
    if(news.size() > 0) {
      return news.get(0).getCreationDate();
    }
    return new Date(0);
  }
}
And here's a test for it, in case you want to copy&paste (who doesn't?):
@RunWith(MockitoJUnitRunner.class)
public class FeedControllerShould {
  @Mock private NewsRepository newsRepository;
  private Date FORMER_ENTRY_CREATION_DATE = new Date(1);
  private Date LATTER_ENTRY_CREATION_DATE = new Date(2);
  private ArrayList<News> newsList;
  private FeedController feedController;

  @Before
  public void prepareNewsList() {
    News news1 = new News().title("title1").creationDate(FORMER_ENTRY_CREATION_DATE);
    News news2 = new News().title("title2").creationDate(LATTER_ENTRY_CREATION_DATE);
    newsList = newArrayList(news2, news1);
  }

  @Before
  public void prepareFeedController() {
    feedController = new FeedController(newsRepository, "viewName");
  }

  @Test
  public void returnViewWithNews() {
    //given
    given(newsRepository.fetchPublished()).willReturn(newsList);
    
    //when
    ModelAndView modelAndView = feedController.feed();
    
    //then
    assertThat(modelAndView.getModel())
        .includes(entry(FeedController.NEWS_VIEW_KEY, newsList));
  }

  @Test
  public void returnViewWithLastUpdateTime() {
    //given
    given(newsRepository.fetchPublished()).willReturn(newsList);

    //when
    ModelAndView modelAndView = feedController.feed();

    //then
    assertThat(modelAndView.getModel())
        .includes(entry(FeedController.LAST_UPDATE_VIEW_KEY, LATTER_ENTRY_CREATION_DATE));
  }

  @Test
  public void returnTheBeginningOfTimeAsLastUpdateInViewWhenListIsEmpty() {
    //given
    given(newsRepository.fetchPublished()).willReturn(new ArrayList<News>());

    //when
    ModelAndView modelAndView = feedController.feed();

    //then
    assertThat(modelAndView.getModel())
        .includes(entry(FeedController.LAST_UPDATE_VIEW_KEY, new Date(0)));
  }
}
Notice: here, I'm using fest-assert and mockito. The dependencies are:
<dependency>
 <groupId>org.easytesting</groupId>
 <artifactId>fest-assert</artifactId>
 <version>1.4</version>
 <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.mockito</groupId>
 <artifactId>mockito-all</artifactId>
 <version>1.8.5</version>
 <scope>test</scope>
</dependency>

Step 5. write your very simple view
Here's where all the magic formatting happens. Be sure to take a look at all the methods of Entry class, as there is quite a lot you may want to use/fill.
import org.springframework.web.servlet.view.feed.AbstractAtomFeedView;
[...]

public class AtomFeedView extends AbstractAtomFeedView {
  private String feedId = "tag:yourFantastiSiteName";
  private String title = "yourFantastiSiteName: news";
  private String newsAbsoluteUrl = "http://yourfanstasticsiteUrl.com/news/"; 

  @Override
  protected void buildFeedMetadata(Map<String, Object> model, Feed feed, HttpServletRequest request) {
    feed.setId(feedId);
    feed.setTitle(title);
    setUpdatedIfNeeded(model, feed);
  }

  private void setUpdatedIfNeeded(Map<String, Object> model, Feed feed) {
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Date lastUpdate = (Date)model.get(FeedController.LAST_UPDATE_VIEW_KEY);
    if (feed.getUpdated() == null || lastUpdate != null || lastUpdate.compareTo(feed.getUpdated()) > 0) {
      feed.setUpdated(lastUpdate);
    }
  }

  @Override
  protected List<Entry> buildFeedEntries(Map<String, Object> model, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
    @SuppressWarnings("unchecked")
    List<News> newsList = (List<News>)model.get(FeedController.NEWS_VIEW_KEY);
    List<Entry> entries = new ArrayList<Entry>();
    for (News news : newsList) {
      addEntry(entries, news);
    }
    return entries;
  }

  private void addEntry(List<Entry> entries, News news) {
    Entry entry = new Entry();
    entry.setId(feedId + ", " + news.getId());
    entry.setTitle(news.getTitle());
    entry.setUpdated(news.getCreationDate());
    entry = setSummary(news, entry);
    entry = setLink(news, entry);
    entries.add(entry);
  }

  private Entry setSummary(News news, Entry entry) {
    Content summary = new Content();
    summary.setValue(news.getShortDescription());
    entry.setSummary(summary);
    return entry;
  }

  private Entry setLink(News news, Entry entry) {
    Link link = new Link();
    link.setType("text/html");
    link.setHref(newsAbsoluteUrl + news.getId()); //because I have a different controller to show news at http://yourfanstasticsiteUrl.com/news/ID
    entry.setAlternateLinks(newArrayList(link));
    return entry;
  }

}

Step 6. add your classes to your Spring context
I'm using xml approach. because I'm old and I love xml. No, seriously, I use xml because I may want to declare FeedController a few times with different views (RSS 1.0, RSS 2.0, etc.).

So this is the forementioned spring-mvc.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">

  <bean class="org.springframework.web.servlet.view.ContentNegotiatingViewResolver">
    <property name="mediaTypes">
      <map>
        <entry key="atom" value="application/atom+xml"/>
        <entry key="html" value="text/html"/>
      </map>
    </property>
    <property name="viewResolvers">
      <list>
        <bean class="org.springframework.web.servlet.view.BeanNameViewResolver"/>
      </list>
    </property>
  </bean>

  <bean class="eu.margiel.pages.confitura.feed.FeedController">
    <constructor-arg index="0" ref="newsRepository"/>
    <constructor-arg index="1" value="atomFeedView"/>
  </bean>

  <bean id="atomFeedView" class="eu.margiel.pages.confitura.feed.AtomFeedView"/>
</beans>

And you are done.

I've been asked a few times before to put all the working code in some public repo, so this time it's the other way around. I've describe things that I had already published, and you can grab the commit from the bitbucket.

Hope that helps.