TouK na WGK 2012TouK on WGK 2012

W tym roku wzięliśmy udział w konferencji Wytwarzania Gier Komputerowych. Konferencja odbyła się na Politechnice Gdańskiej w dniach od 31 sierpnia do 2 września. Wróciliśmy stamtąd z nagrodami.

Na konferencji Michał Trzaskowski wygłosił referat „Od (web)aplikacji biznesowych po (web)game dev. Testowanie i spełnianie oczekiwań”. W konkursie Developers Showcase II-gie miejsce zajęła gra Gizarma, autorski projekt Michała Rokickiego z TouK. Gizarma to MMORTS inspirowany głównie strategiami z lat 90, obecnie istnieje grywalna wersja alfa.This year TouK was taking part in the National Conference on Computer Games Development. The conference took place on Gdańsk University of Technology on 31 August – 2 September. We came back from there with prizes.

We have given a lecture titled „From business (web)applications to (web)game dev. Testing and meeting expectations”. In the Developers Showcase contest the Gizarma project won the second place. Gizarma is a MMORTS inspired mostly by the strategies from the ’90, currently there is a playable alfa version, the project is developed by Michał Rokicki.

You May Also Like