Przekazywanie tablicy rekordów z Javy do procedury składowanej w Oracle’u

Poniżej znajduje się opis jak przekazywać string, tablicę stringów oraz tablicę par stringów z Javy do Oracle’a Należy utworzyć typy w bazie danych:

create or replace type VARCHAR2_PAIR as object( k varchar2(200), v varchar2(200));
create or replace type VARCHAR2_PAIRS_TABLE as table of VARCHAR2_PAIR;
create or replace type VARCHAR2_TABLE as table of VARCHAR2(200);

. Potem utworzyć procedurę składowaną

CREATE OR REPLACE PROCEDURE arrays_from_java(p_scalar varchar2
, p_array IN VARCHAR2_TABLE
, p_pairs_array in VARCHAR2_PAIRS_TABLE);

. A na końcu zawołać ją z Javy:

public static void callArrayProcedure() throws Exception{
  System.out.println("Preparing data");
  String[] list1=new String[2];
  list1[0] = "first string";
  list1[1] = "second string";

  String[][] list2=new String[2][];
  {
    String[] pair1 = new String[2];
    pair1[0] = "key1";
    pair1[1] = "value1";
    list2[0] = pair1;
  }
  {
    String[] pair2 = new String[2];
    pair2[0] = "key2";
    pair2[1] = "value2";
    list2[1] = pair2;
  }

  System.out.println("Preparing connection");
  SingleConnectionDataSource scds = new SingleConnectionDataSource();
  scds.setDriverClassName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
  scds.setUrl("jdbc:oracle:thin:@host:1521:service_name");
  scds.setUsername(...);
  scds.setPassword(...);
  Connection conn = scds.getConnection();

  System.out.println("Preparing array of strings");
  ArrayDescriptor descriptor1 = ArrayDescriptor.createDescriptor("VARCHAR2_TABLE", conn );
  ARRAY arrayToPass1 = new ARRAY( descriptor1, conn, list1 );

  System.out.println("Preparing array of string pairs");
  ArrayDescriptor descriptor2 = ArrayDescriptor.createDescriptor("VARCHAR2_PAIRS_TABLE", conn );
  ARRAY arrayToPass2 = new ARRAY( descriptor2, conn, list2 );

  System.out.println("Calling procedure");
  OraclePreparedStatement ps = (OraclePreparedStatement) conn.prepareStatement( "{ call arrays_from_java( ?, ?, ? ) }" );
  ps.setString( 1, "string");
  ps.setARRAY( 2, arrayToPass1 );
  ps.setARRAY( 3, arrayToPass2 );
  ps.execute();
  ps.close();
}

.

Należy też dodać do classpath orai18n.jar, gdyż w przeciwnym wypadku jeśli baza nie będzie miała formatu UTF8 może występować błąd, że stringi się nullują podczas przekazywania do procedury

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.