Insert into .. select… na oraclu gubi dane.

Problem dotyczy serwra w wersji Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 – 64bi i pobrania danych z serwera zdalnego w wersji Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.8.0 – 64bit Production.

Na serwerze zdalnym mamy tabelę z danymi do zaczytania.

Dla ustalenia uwagi niech nazywa się tab_1 i będzie utworzona poleceniem:

CREATE TABLE tab_1
(ID NUMBER,
param_id NUMBER,
param_value VARCHAR2(4000));

Na systemie do którego chcę pobrać z niej dane tworzę perspektywę:

create or replace view v_tab1 as select * from tab_1 @db_link;

Po wykonaniu polecenia select * from v_tab1; widzimy wszystkie dane.

Tworzymy teraz w systemie docelowym tabelę tymczasową tmp_data:

CREATE GLOBAL temporary TABLE tmp_data
(ID NUMBER,
param_id NUMBER,
param_value VARCHAR2(4000))  ON COMMIT PRESERVE ROWS;

i próbujemy wykonać polecenie

insert into tmp_data select  id,param_id,  param_value from v_tab1 where id BETWEEN :1 and :2;

i od razu sprawdzamy wynik

select * from tmp_data ;

I niestety w ostatniej kolumnie zamiast spodziewanych danych są same nulle.

Cofam transakcję:

Rollback;

Zachowanie dziwne, ale jakoś trzeba sobie poradzić i te dane pobrać.

Robię prawie to samo, ale pobierając dane wykonuję konkatenację ostatniej kolumny z pustym stringiem (czyli nullem).

insert into tmp_data select id,param_id, '' || param_value as param_value  from v_tab1 where id BETWEEN :1 and :2;
select * from tmp_data ;
rollback;

Tym razem dane w tabelce tymczasowej są prawidłowe.

Podobny efekt zaobserwowałem z inną tablą, gdzie ostatnia kolumna była typu number

W rzeczywistym systemie na którym zaobserwowałem problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.