Indeksy na kolumnach z wartościami nullowymi cz. 1

A tak dokładnie aby zadziałał, gdy chcemy zrobić zapytanie:

select * from tablica where kolumna is null;

Zakładamy wtedy indeks funkcyjny:

create index kolumna_idx on tablica (NVL(kolumna,TO_DATE(' 4000-01-01', 'syyyy-mm-dd'))) 

I wtedy musimy tak konstruować zapytanie, aby mogło wykorzystać powyższy indeks:

select * from tablica   where NVL(kolumna,TO_DATE('4000-01-01', 'syyyy-mm-dd')) = TO_DATE('4000-01-01', 'syyyy-mm-dd') 

Dla porównania koszt tradycyjnego zapytania:

select count(*) from dh_monitor.events where valid_to is null

to 8122. Dla porównania, zapytanie które wykorzystuje indeks ma koszt 3!!!

select count(*) from  events where NVL(VALID_TO,TO_DATE('4000-01-01 ', 'syyyy-mm-dd')) = TO_DATE('4000-01-01', 'syyyy-mm-dd')

Dla tabeli, gdzie stosunek ilości nullowych wierszy do wszystkich w tabeli wynosi: 6.568/5.999.617

You May Also Like