Manipulate XML Documents in C++ with xmlbeansxx

Using XML processing typically simplifies a developer’s job–but not when you’re programming in c++. Ever wish someone would create the C++ equivalent of XMLBeans? Someone has. Find out how this new open-source tool fills a serious gap in the C++ software environment.

Read the article at Devx.com

You May Also Like

Tomcat: Problemy z requestami zawierającymi polskie znaki diakrytyczne


Jeśli jest problem z pobieraniem plików z polskimi znakami diakrytycznymi, to trzeba dopisać kodowanie do connectora w tomcat/conf/server.xml

URIEncoding="UTF-8"

Typowa konfiguracja connectora będzie wyglądała tak

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
               connectionTimeout="20000"
               redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" />